YE JAPHA BEN SHEMEN OF VIZARA
Sex:  male
Owner:  Trappel Rens
Father:  VIZARA SHMESH OF SHABANI
Mother:  GLENAHOLM JOLLY JINKS
Исследования здоровья:  HD-A, ED-O
Puppies:  VIZARA LIKOMA LECHAIM
 
VIZARA SHMESH OF SHABANI
VUMBA
Ch.INT, WW, Ch.BEL, Ch.DEU, Ch.NED, Ch.ISR, Ch.ESP, Ch.LUX, Ch.FRA,
NDUNA NXUMALO VIR DIE SIMBA SAFARI
GLENAHOLM ROAN
KORE CHIREMBO BENI'S RIDGES BEIT LUCKA
JOHOKWE GOLO ZEUS
SOPHIE BEIT LUCKA
GLENAHOLM JOLLY JINKS
No data No data
No data
No data No data
No data