SHANGANI PEA-DOYA
Pedigree number:  LOF 1068/299
Tattoo/Chip: 
Sex:  female
Breeder:  Blumberg Wolfgang
Owner:  Blumberg Wolfgang
Father:  UMVUTCHA MATOBO OF SHANGANI
Mother:  SARULA CHIKADZI
Исследования здоровья:  HD-A
Titles:  Ch.INT Интернациональный Чемпион, Ch.CHE Чемпион Швейцарии,
Puppies:  SHANGANI AMAGEBA QHAWEA
SHANGANI CHIKA TANDISHA
Littermates:  SHANGANI PANSA-DAFINA
 
UMVUTCHA MATOBO OF SHANGANI
CHUCKLENOOK CHANCELLOR OF UMVUTCHA
NAMANDLA KWEWBHA OF LIONHILL
BALLENGEIGH ZARAH OF CHUCKLENOOK
LIONHILL MAID OF UMVUTCHA
CHUCKLENOOK ZARED
LIONHILL CANZO
SARULA CHIKADZI
RUSTIG MOOKETSI OF SARULA
PRONKBERG MATANGE
PRONKBERG RUSVINGA
MUSHANA RANZI OF SARULA
MUKANI OF MUSHANA
CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA