ABELENBURG BEATRIX
Sex:  female
Puppies:  MUKANI OF MUSHANA
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data