KULIMA ZENA
Sex:  female
Father:  KOMKHULU'S NKOSANA
Mother:  SIARAM JALLA OF KULIMA
Puppies:  APALACHEE UMQUOLO OF PRONKBERG
 
KOMKHULU'S NKOSANA
TAMARISK UMBULALI
No data
No data
BADSYNLOOP CHIQUITA OF KHOMKULU
No data
No data
SIARAM JALLA OF KULIMA
POTIFAR
No data
No data
PRONKBERG MAVURU OF SIARAM
No data
No data