JOCKULAR NKOSI-YAMA-KOSI
Sex:  male
Puppies:  GINGER HERO V. TJOLOTJO
 
No data No data No data
No data
No data No data
No data
No data No data No data
No data
No data No data
No data