ROLOVA ZALA
Sex:  female
Father:  JANAK OTTO AT EAGLERIDGE,
Mother:  STUDER ZUAGLI,
Puppies:  ASHIKARI GIRL OF GUNTHWAITE
 
JANAK OTTO AT EAGLERIDGE,
No data No data
No data
No data No data
No data
STUDER ZUAGLI,
No data No data
No data
No data No data
No data