ASHIKARI GIRL OF GUNTHWAITE
Sex:  female
Father:  GUNTHWAITE AVENGER
Mother:  ROLOVA ZALA
Puppies:  KEFA BOY OF KWAZULU
SIMBA BOY OF KWAZULU
 
GUNTHWAITE AVENGER
ENGL/NZ CH IANNTO OF JANAK,
No data
No data
GUNTHWAITE AZARI
No data
No data
ROLOVA ZALA
JANAK OTTO AT EAGLERIDGE,
No data
No data
STUDER ZUAGLI,
No data
No data