MUSHANA BENJI OF CARTOUCHE
Sex:  male
Father:  MUKANI OF MUSHANA
Mother:  CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA
Puppies:  SHANGARA SABHUKU
Littermates:  MUSHANA JAMBA
MUSHANA MERCURY
MUSHANA RANZI OF SARULA
 
MUKANI OF MUSHANA
MUSHANA DAKTARI
No data
No data
ABELENBURG BEATRIX
No data
No data
CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA
MUTONGI
No data
No data
CHIHUTA
No data
No data