WANDOROBBO ASHANTI OF SHANGANI
Sex:  male
Father:  BASKO VON FURSTENBACH
Mother:  PERKEO AMBIENTE
Puppies:  SHANGANI ASKARI
 
BASKO VON FURSTENBACH
GAIUS VON DER YBBSTALHEIDE
No data
No data
GAHAMA VON DER BEERNAU
No data
No data
PERKEO AMBIENTE
UMVUMA XAMBO
No data
No data
ALERTIA WA MOSADI
No data
No data