SHANGANI ASKARI
Sex:  female
Father:  WANDOROBBO ASHANTI OF SHANGANI
Mother:  SARULA CHIKADZI
Puppies:  SHANGANI UFALME LEONESS
SHANGANI UMVUTCHA LONZO
 
WANDOROBBO ASHANTI OF SHANGANI
BASKO VON FURSTENBACH
GAIUS VON DER YBBSTALHEIDE
GAHAMA VON DER BEERNAU
PERKEO AMBIENTE
UMVUMA XAMBO
ALERTIA WA MOSADI
SARULA CHIKADZI
RUSTIG MOOKETSI OF SARULA
PRONKBERG MATANGE
PRONKBERG RUSVINGA
MUSHANA RANZI OF SARULA
MUKANI OF MUSHANA
CHIREMBA NEMBO OF MUSHANA